Guýruk gazyny bejermek skid

  • Guýruk gazy arassalamak

    Guýruk gazy arassalamak

    Tebigy gaz guýrugy gazyny arassalamak, esasan, kükürdi dikeltmek enjamynyň guýruk gazy, şeýle hem suwuk kükürt howzunyň galyndy gazy we kükürdi dikeltmek enjamynyň suwsuzlandyryş enjamynyň TEG galyndy gazy bilen işlemek üçin ulanylýar.