Kompaniýanyň habarlary

 • Lighteňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň ornaşdyrylmagy

  Lighteňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň ornaşdyrylmagy

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, import edilýän enjamlaryň esasynda işlenip düzülen içerki enjamlar toplumydyr.Şu wagta çenli 40-dan gowrak toplum bar.10000-30 gaýtadan işlemek kuwwaty bilen ýurduň dürli nebit ýataklarynda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Taýlanddan 2 müşderi kompaniýamyza we LNG zawodymyza baryp gördi

  Taýlanddan 2 müşderi kompaniýamyza we LNG zawodymyza baryp gördi

  13-nji we 14-nji fewralda Taýlandly iki müşderi kompaniýamyzy gördüler, tehniki inerenerimiz bilen jikme-jik LNG tehniki alyş-çalyş etdiler we ongongçuanda biz tarapyndan öndürilen we öndürilen LNG zawodyna baryp gördüler.LNG suwuklandyryş enjamlarymyzdan gaty kanagatlanýarlar we ony ösdürmäge kömek ederler ...
  Koprak oka
 • 357TPD LNG zawody üçin elektron dolandyryş ulgamy

  357TPD LNG zawody üçin elektron dolandyryş ulgamy

  Dizaýn şertleri Kuwwat şertleri Taslamanyň elektrik ýüküne görä, kompaniýamyz 18 MWt generator toplumyny + 6 güýçlendiriji we transformator skidini (konteýnerleşdirilen tpye, 10 kV-e çenli ýokarlandyrmak) +1 10 kW kiçi bölüm bilen enjamlaşdyrmagy teklip edýär. post + 1 basgançakly transformator skid.Iýmitlendirmek bilen ...
  Koprak oka
 • Chongqin LNG 7TPD LNG taslamamyz saýtda üstünlikli ýygnandy

  Chongqin LNG 7TPD LNG taslamamyz saýtda üstünlikli ýygnandy

  Bu aýda, “Chongqing LNG” taslamasy önümçiligi tamamlady we müşderileriň öwgüsini gazanan saýtda ýygnandy.Bu, LNG önümlerinde kompaniýamyzyň ýene bir üstünlikli mysaly.Suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG), esasan metan, suwuklyk üçin sowadylan tebigy gazdyr ...
  Koprak oka
 • Gaz öndüriji toplumymyz CE şahadatnamasyny aldy

  Gaz öndüriji toplumymyz CE şahadatnamasyny aldy

  Generator toplumlarynyň eksporty, marketB bazarynda satylyp bilinýän we marketB bazarynda üstünlikli arassalanyp boljak marketB bazarynda işlenmeli CE şahadatnamasydyr.Birligiň kuwwaty 100KW, 150KW, 250KW, 300KW we sinhronlaşdyrylan güýç 500KW ~ 16MW amala aşyryp biler.Çykyş wolta ...
  Koprak oka
 • Gasangyç basyşynyň talaplary we gaz generatorymyzyň gurnama talaplary

  Gasangyç basyşynyň talaplary we gaz generatorymyzyň gurnama talaplary

  Uelangyç basyşynyň talaplary: 1. LNG gensetiniň giriş basyşy: 0.4Mpa-0.7Mpa 2. CNG gensetiniň giriş basyşy: 0.1Mpa-0.7Mpa 3. Biogaz genset giriş basyşy: 3.5Kpa-10Kpa 4. Turbageçiriji tebigy gazyň giriş basyşy genset: 0.1Kpa-10Kpa Bellik: aboveokardaky basyş ulanylyşyň esasy çägidir, ulanyň ...
  Koprak oka
 • CNPC-iň tebigy gazy suwuklandyrmagy dikeltmek EPC taslamasy bilelikde synag we işe girizildi

  CNPC-iň tebigy gazy suwuklandyrmagy dikeltmek EPC taslamasy bilelikde synag we işe girizildi

  Recentlyakynda, CNPC tebigy gaz guýusy gazy 300,000 m3 / gün suwuklandyryş dikeldiş EPC taslamasy, “Jinxing Co., Ltd.” kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilen seresaplylyk bilen taýýarlandy, ylmy taýdan guraldy we gatnaşyjy işgärler iş wagtyndan artyk işlediler we gije-gündiz işlediler.Häzirki wagtda taslama ...
  Koprak oka
 • Hytaýda LNG bazarynyň ösüşi

  Hytaýda LNG bazarynyň ösüşi

  23-nji oktýabrda sagat 17: 00-da Kunlun energiýasynyň Dalian LNG terminalyndan doldurylan alty sany suwuklandyrylan gaz (LNG) tank, deňiz we gury ýer ulaglary arkaly Şandong welaýatynyň Weihai portuna geldi we göni ulanyjylara iberildi.Bu üstünlikli täjirçilik amalyny alamatlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Skid ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi

  Skid ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, import edilýän enjamlaryň esasynda işlenip düzülen içerki enjamlar toplumydyr.Şu wagta çenli 40-dan gowrak toplum bar.10000-30 gaýtadan işlemek kuwwaty bilen ýurduň dürli nebit ýataklarynda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • 1000kwa sessiz gaz bilen işleýän generator birligine girmek we işlemek

  1000kwa sessiz gaz bilen işleýän generator birligine girmek we işlemek

  1000kW sessiz gaz öndüriji enjam, uzynlygy 10,6 metre barabar kabinet gurluşydyr.Gurluş paralel dört 250KW ýeke birlik bilen işleýär.Motor, Sinotruk T12 hereketlendirijisini elektrik üpjünçiligi üçin fransuz markasy Leroy Somer generatoryny herekete getirmek üçin güýç çeşmesi hökmünde kabul edýär.Ministrler kabineti ...
  Koprak oka
 • Dürli şertlerde suwuklandyrylan tebigy gaz BOG-ny gaýtadan işlemek tehnologiýasy-1

  Dürli şertlerde suwuklandyrylan tebigy gaz BOG-ny gaýtadan işlemek tehnologiýasy-1

  1 Giriş Hytaýyň LNG senagaty suwuklandyryşdan, transportdan, terminaly gazlaşdyrmakdan terminal ulanylyşyna çenli has doly senagat zynjyryny emele getirdi we ösüş tizligi we kämillik derejesi hasam kämilleşýär we dow üçin gowy ösüş binýadyny döredýär ...
  Koprak oka
 • Nebit we gaz ýatak buraw desgasyny gazlaşdyrmak bazary üçin gaz öndürmek çözgüdi

  Nebit we gaz ýatak buraw desgasyny gazlaşdyrmak bazary üçin gaz öndürmek çözgüdi

  Nebit we gaz ekspluatasiýasy pudagynda energiýa sarp edilişiniň esasy baglanyşygy hökmünde buraw in engineeringenerçiligi, energiýa sarp edilişini we hapalaýjy zyňyndylary azaltmaly.Statistikalara görä, buraw elektrik enjamlarynyň ýangyç sarp edilişi buraw çykdajylarynyň 30% -den gowragyny düzýär.Arasynda ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2