NGL dikeldiş zawodynyň alaw gazyndan tehniki teklibi

Gysgaçaprosesi akymy

 

1. Gysgaça düşündirişprosesi

Tebigy gaz ýeňil uglewodorod dikeldiş zawody (mundan beýläk “ösümlik”) tebigy gazy gury gaza, LPG, OIL-a öwürýär.

Teklip edilýän zawody ygtybarly, ygtybarly, işlemek we goldamak üçin zawod kämillik ýaşyna ýeten we ygtybarly tehnologiýa bilen bezeler, amal ýönekeý, işleýiş çeýe, iş ygtybarly we tehniki hyzmat amatly bolar ýaly .

 Molekulýar elek suwsuzlyk skid 04

1.1 Tebigy gaz güýçlendiriji ulgam

1) Amalyň beýany

Tebigy gazyň pes basyşy sebäpli, sowadyjy islegi üpjün etmek üçin degişli basyşa basyş edilmeli.

2) Dizaýn parametrleri

Gaz bilen arassalamak kuwwaty 35347.2Nm3 /h

3.0MPa güýçlenenden soň basyş

4.5MPa güýçlenenden soň basyş

Güýçlenenden soň temperatura 45 is bolýar

1.2Tebigy gazy suwsuzlandyryş ulgamy

1) Amalyň beýany

Tebigy gazda çyglylygyň bolmagy köplenç çynlakaý netijelere sebäp bolýar: çyglylyk we tebigy gaz belli bir şertlerde gidratlar ýa-da buz blok turbalary.

Tebigy gazyň suwsuzlanmagy kabul edilýärmolekulýar elek adsorbsion usuly.Molekulýar elek güýçli adsorbsion seçimliligine we pes suw buglarynyň bölekleýin basyşynda ýokary adsorbsion aýratynlyklaryna eýe bolany üçin, bu enjam suwsuzlandyryjy adsorbent hökmünde 4A molekulýar elek ulanýar.

Bu enjam çyglylygy siňdirmek üçin iki diňli prosesi kabul edýär, molekulýar elekde ýerleşdirilen çyglylygy seljermek üçin TSA usulyny ulanýar we adsorbentden bölünen çyglylygy kondensirlemek we aýyrmak üçin kondensasiýa usulyny ulanýar.

2) Dizaýn parametrleri

Gaz bilen arassalamak kuwwaty 35347.2Nm3 /h

Adsorbsiýa basyşy 4.5MPa

Adsorbsiýanyň temperaturasy 45 ℃

Täzeleniş basyşy 4.5 MPa

Täzeleniş temperaturasy 220 ~ 260 ℃

Täzelenýän ýylylyk çeşmesi ýylylyk geçiriji ýag

H2Arassalanan gazdaky mazmun <1 0 ppm

1.3 Tebigy gaz sowadyjy ulgam

1) Amalyň beýany

Suwsuzlykdan we tozan süzgüçden soň, tebigy gaz ýylylyk çalşyjy enjamyna girýär we temperatura 0 ° C-e düşenden soň propan sowadyş ulgamyna girýär.Otdan soň temperatura -30 ° C-e düşýär we pes temperatura bölüjisine girýär.Pes temperatura bölüjiniň gaz fazasy, temperaturany 30 ° C çenli ýokarlandyrmak üçin ýylylyk çalşyjysyna gaýdyp gelýär we suwuk faza de-etan diňine girýär.

2) Dizaýn parametrleri

Gaz bilen arassalamak kuwwaty 35347.2Nm3 /h

Iş basyşy 4.5MPa

Giriş temperaturasy 0 ℃

Çykyş temperaturasy -30 ℃

1.4De-etan we de-butan ulgamy

1) Amalyň beýany

Agyr uglewodorod bölüjisinden çykýan agyr uglewodorodlar depressiýa düşýär we de-etan diňine girýär.Minaranyň ýokarsy aýrylan metan we etan, minaranyň aşagy bolsa agyr uglewodorod C3 +.

De-etan diňi bilen aýrylan C3 + agyr uglewodorodlar LPG diňine girýär, diňiň ýokarky önümi LPG, aşaky önümi ýeňil ýag OIL.

2) Dizaýn parametrleri

De-etan diňiniň iş basyşy 1,3 MPa G.

De-butan diňiniň iş basyşy 1,2 MPa G.

3.1.5 Agyr uglewodorod saklaýyş ulgamy (5 gün saklamak üçin wagtlaýyn işlenip düzüldi)

1) Amalyň beýany

Önüm LPG we NGL önümi saklamak.

2) Dizaýn parametrleri

LPG ammary

Iş basyşy 1.2 MPa G.

Dizaýn temperaturasy 80 ℃

Tom 100m3 X3

Oilag saklaýjy gap

Iş basyşy 1.2 MPa G.

Dizaýn temperaturasy 80 ℃

Tom 100m3 X2

1.6 Tebigy gaz eksport ulgamy

Dekarburizasiýa, suwsuzlanmak we degidro ugleroddan soň tebigy gazyň basyşy 1,25 MPa we gury gaz hökmünde eksport edilýär.

 

Biz bilen habarlaşyň:

 

“Sichuan Rongteng” awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy

www.rtgastreat.com

E-poçta:sales01@rtgastreat.com

Telefon / whatsapp: +86 138 8076 0589

Salgysy: Şigao etrapçasy, Tengfei ýolunyň 2-nji bölümi, No. 8

Týanfu täze meýdany, Meşan şäheri, Siçuan Hytaý 620564

 


Iş wagty: Iýul-31-2023