Rongteng 1995-nji ýyldan bäri tebigy gaz pudagynda işleýär. Wellhead bejeriş enjamlary, tebigy gaz sowadyjy enjamlar, ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, LNG suwuklandyryş zawody, gaz generatorlary üçin çözgütler we enjamlar toplumy bilen üpjün edýäris.Güýçli gözleglerimiz we ösüşimiz, müşderileriň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak üçin täze önümleri we çözgütleri hödürlemäge mejbur edýär.Tehniki topar bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we materiallara göz aýlaýar.Ösen enjamlar, tejribeli işgärler we güýçli önümçilik kuwwaty bilen müşderileriň önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bileris we çalt iberip bileris.“Rongteng” -iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, çalt gurulmagyna we ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn we ýasama çemeleşmesi.Modully dizaýny we gurluşygy sebäpli ähli zawod deňiz arkaly aňsatlyk bilen iberilip bilner.Satuwdan soň in engineenerlerimiz, gurnama we synag işlerinde, tehniki hyzmatda, şahsy okuwda we ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmakda müşderilere goldaw bererler.

Tebigy gazy suwuklandyryjy ösümlikleri mikro (kiçi) we kiçi göwrümde üpjün edýäris.Zawodlaryň kuwwaty 13-den 200 tonnadan gowrak LNG önümçiligini (20,000-den 300,000 Nm) öz içine alýar3/ d).

LNG suwuklandyryş zawody

12Indiki>>> Sahypa 1/2