Buglanmak kristallaşma skidi

  • Buglanmak kristallaşmagy

    Buglanmak kristallaşmagy

    Tebigy gazy arassalaýjy zawodyň hapa suwlaryny arassalamakda bugarýan kristalizasiýa skidiniň ulanylyşy Na2SO4-NaCl-H2O faza diagrammasy bilen bilelikde seljerilmeli.Buglanýan kristallaşma diňe bir duz bilen suwy bölmek prosesi bolman, eýsem her organiki duzuň ergin aýratynlyklaryny birleşdirip, bugarýan kristalizasiýa ulgamynda ädimme-ädim organiki duzy netijeli bölüp biler.