Ösüş taryhy

Ösüş taryhy

1995

1995-nji ýylda

“Sichuan Jinxing” arassa energiýa enjamlary Co.

Ösüş taryhy03

2002-nji ýylda

Döredilen “Sichuan Rongteng” awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy, doly awtomatlaşdyryş enjamlarynyň we gaz generatorynyň dizaýnyny, önümçiligini, satuwyny, in engineeringenerçilik gurnamasyny we satuwdan soňky hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

biz hakda

2007-nji ýylda

Tebigy gaz pudagyna girdik.

2012

2012-nji ýylda

Siçuan Hengzhong arassa energiýa doly enjamlar öndürýän kärhanasy döredildi.Bu, “Sichuan Jinxing” arassa energiýa enjamlary Co., Ltd.-iň doly golçur kärhanasydyr. Bu kompaniýa ýerüsti çig nebiti bejermek, guýy guýmak üçin enjamlaryň toplumyny dizaýn, gözleg, önümçilik, gurnamak we işlemek boýunça ýöriteleşen hyzmat üpjün edijidir. bejermek, tebigy gazy arassalamak, ýeňil uglewodorodlary dikeltmek we dürli nebit we gaz ýataklarynda tebigy gazy suwuklandyrmak.

2002

2014-nji ýylda

Täze önümçilik bazasyna geçýäris.

Ösüş taryhy01

2019-njy ýylda

Siçuan Rongteng tutuş topar kompaniýasynyň halkara satuwyny öz üstüne aldy.

Ösüş taryhy05

2020-nji ýylda

Gaz generatoryny gözledik we ösdürdik.