Desulfurizasiýa skid

 • Tebigy gazy arassalamak ulgamy Molekulýar elek desulfurizasiýa

  Tebigy gazy arassalamak ulgamy Molekulýar elek desulfurizasiýa

  Jemgyýetimiziň ösmegi bilen arassa energiýany goldaýarys, şonuň üçin tebigy energiýa arassa energiýa hökmünde isleg hem artýar.Şeýle-de bolsa, tebigy gaz ulanylanda, köp gaz guýularynda köplenç wodorod sulfidi bolýar, bu enjamlaryň we turbageçirijileriň poslamagyna, daşky gurşawy hapalamagyna we adamyň saglygyna howp salmagyna sebäp bolar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen tebigy gazy kükürtlemek tehnologiýasynyň giňden ulanylmagy bu meseleleri çözdi, ýöne şol bir wagtyň özünde tebigy gazy arassalamak we bejermek çykdajylary hem ýokarlandy.

 • Wodorod sulfid ýangyç gazy arassalaýjy bölüm

  Wodorod sulfid ýangyç gazy arassalaýjy bölüm

  Giriş Jemgyýetimiziň ösmegi bilen arassa energiýany goldaýarys, şonuň üçin arassa energiýa hökmünde tebigy gaza bolan isleg hem artýar.Şeýle-de bolsa, tebigy gaz ulanylanda, köp gaz guýularynda köplenç wodorod sulfidi bolýar, bu enjamlaryň we turbageçirijileriň poslamagyna, daşky gurşawy hapalamagyna we adamyň saglygyna howp salmagyna sebäp bolar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen tebigy gazy kükürtlemek tehnologiýasynyň giňden ulanylmagy bu meseleleri çözdi, ýöne şol bir wagtyň özünde ...
 • Molekulýar elek desulfurizasiýa skidi

  Molekulýar elek desulfurizasiýa skidi

  Molekulýar elek desulfurizasiýa (desulfurizasiýa) skid, molekulýar elek süýji süýjülik diýlip hem atlandyrylýar, tebigy gazy arassalamakda ýa-da tebigy gazy sowatmakda möhüm enjamdyr.Molekulýar elek çarçuwaly gurluşy we birmeňzeş mikropor gurluşy bolan aşgar metal alýuminosilikat kristaldyr.

 • Tebigy gazy süýjeltmek skidi

  Tebigy gazy süýjeltmek skidi

  MDEA tebigy gazy desulfurizasiýa (desulfurizasiýa) skid, MDEA süýji skid we tebigy gazy kükürtlemek birligi diýlip hem atlandyrylýar, tebigy gazy arassalamakda ýa-da tebigy gazy sowatmakda möhüm enjamdyr.

 • Tebigy gaz süýjüdiriji enjamlar skid

  Tebigy gaz süýjüdiriji enjamlar skid

  Molekulýar elek tebigy gazy süýjediji enjam (desulfurizasiýa) skid, tebigy gazdan molekulýar elek sulfidiniň aýrylmagy diýlip hem atlandyrylýar, H2S-iň tebigy gazdan çykarylmagynda we tebigy gazy bejermekde esasy enjamdyr.

 • Tebigy gazy bejermek üçin MDEA desulfurizasiýa skidi

  Tebigy gazy bejermek üçin MDEA desulfurizasiýa skidi

  MDEA süýjülik skidi diýlip atlandyrylýan MDEA desulfurizasiýa (desulfurizasiýa) skid, tebigy gazy arassalamakda ýa-da tebigy gaz sowadyjyda möhüm enjamdyr.